Det oppstod en feil i denne gadgeten

Blog....

Translate

fredag 30. oktober 2015

Here is an abuse case I have reviewed police

 

 Her er overgrepssaken jeg har anmeldt politiet for


Den er denne overgrepssaken som jeg jeg mener politiet ikke etterforsket bra nok!. Og det er blant annet derfor jeg nå har anmeldt politiet til spesialenhetenfor politiesaker.Yesterday I sent my review! I går sendte jeg min anmeldelse!


På Fredag i går så sendte jeg min anmeldelsen av Hedmark politidistrikt , til Spesialenheten for politisaker. Jeg sendte den pr. e-post og pr. post. Jeg som anmelder mener at det er en del mangler ved politiets etterforskning av min tidligere overgrepssak, som politiet henla.


 Jeg vil bare ha rettferdighet!  : )LES FLERE INNLEGGER HER!
(Første foto: Geir Olsen, VG)

Poor investigations in four out of ten cases of abuse
 Dårlig etterforskning i fire av ti overgrepssaker


Now I go to review them! Nå går jeg til anmeldelse av dem!

Jeg har tidligere anmeldt to typer overgripere for overgrep og voldtekt.. (2 ulike overgrepssaker) Begge sakene endte dessverre med å bli henlagt

etter bevisets stlling av politiet. Jeg mener at i begge sakene mine, ble det foretatt en veldig dårlig etterforskning. Jeg har lenge vurdert om jeg

skal gjøre det eller ikke. Men nå så har jeg endelig bestemt meg for å anmelde et politidistrikt, inn til Spesialenheten for politisaker, for blant annet

mangel på god etterforskning av en av mine overgrepssaker, som da endte med henleggelse etter bevisets stilling. I en av sakene mine har jeg så

langt blitt tilkjent erstatning av Staten, ikke av gjerningsmannen.. Jeg håper at anmeldelsen min vil føre til at politiet  vil gjenoppta en av sakene mine,

slik at saken kan ende i rettferdighet, hvor overgriper får sin dom  i retten!  Jeg har en advokat i Oslo. Enten vil jeg få advokaten til å skrive og sende

anmeldelsen. Eller så vil jeg gjøre det selv.  Jeg vil kjempe for rettferdigheten! Ikke bare for meg og min sak,  men for dem andre der ute i samme situ-

asjon også.  Det må jo finnes rettferdighet...Jeg gir ikke opp. Jeg håper på rettferdighet.

(Foto: .roganytt.no)

Is it a free-for child pornography?
Jeg anbefaler dagens  blogginnlegg,  "fritt frem for barneporno", som er skrevet av advokatfullmektig, Inger Zadig v/ Advokatfirmaet Elden DA. Veldig godt skrevet! 
Foto: Elden.no

onsdag 14. oktober 2015

I prayed the salvation prayer, and was saved. I have no regrets! :)

 
 FLERE INNLEGG HER!!


Hei kjære lesere : )

-  Selv om det er noen år tilbake iden nå,  vil jeg gjerne dele nyheten  med dere igjen. Historien er egentlig  lang , men jeg gjør den kort. For noen år siden hadde den kristne TV-kanalen Visjon Norge en del møter i en kirke i Telemark, hvor de bl.a hadde direkte sendinger ifra. 


-  Sammen med mitt instrument og bunad-antrekk,  skulle jeg holde en liten konsert for å spille  noen låter i kirken. Etter at jeg hadde framført min siste musikklåt, tok jeg valget der og da, at jeg  gjerne ville ta imot Jesus inn i mitt hjerte.


-  Da jeg hadde sagt at jeg ville ta  i mot Jesus, hoppet en glad og ivrig Jan Hanvold (predikant, mediemisjonær, og redaktør)  opp på scenen. Sammen med meg og publikummet i kirken og de som så på hjemme, ba vi frelsesbønnen sammen.  Etter vi hadde bedt frelsesbønnen, hadde  jeg endelig blitt frelst. Det angrer jeg ikke på!  <3
 
 
-  Selv om livet har vært, og om dagen fortsatt er tøff, har det at jeg tok i mot Jesus og ble frelst, faktisk hjulpet meg veldig mye  helt siden.  Og det vil det alltid gjøre resten av livet mitt!  Med det tøffe livet jeg har hat hele mitt liv,  (godt dokm) både før og etter jeg kom til Norge, har jeg egentlig alltid hat indre tro, indre håp, indre styrke, og min egen og sterk overlevelsesmekanisme i meg.


- Men det var godt å ta direkte imot Jesus i sitt hjerte, og leve opp til ham.  


- Jeg som selv har opplevd å ta i mot Jesus, kan si at jeg virkelig anbefaler dere alle om en å gjøre det samme . Det vil virkelig hjelpe dere i deres fremtid i livet.  Det som her da er viktig , det  er at hver enkelt av dere må selv føle dere klare til å ta imot Jesus, og leve opp til ham.


-  Og husk at selv om dere  tar imot Jesus inn i deres hjerter, og skal leve opp til ham, så skal dere alle likevel vite at dere alle fortsatt skal gjøre det som mann sier, " å  leve livet". Men at mann da skal prøve å lever livet i riktighet, med forsiktighet, og verdighet. Og ved deres side  så er Jesus med dere,  som vil hjelpe dere på vei i deres liv.


. Jeg vil få takke Jan Hanvold, og alle dere som ba frelsesbønn med meg den gangen jeg ble frelst og tok imot Jesus. Det har betyd,  og vil alltid bety mye for meg , at dere ba frelsesbønnen med meg : )
Den kristne avisen og nettsiden,  Norge i dag, var til stede   da jeg ble frelst. De skrev også en nyhetssak, som dere kan lese  HER!

 


Har du bekymringer i ditt liv? Da er det veldig at dere alle gjør dette: Overlat alle dine bekymringer til Herren. Det står i Bibelen, 1. Peter 5,7. ?Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.


Jeg har vært invitert flere ganger inn  på Visjon.Norge.  Blant annet har jeg vær der til intervjuer  og spilling. Og jeg vil si at de er gode mennesker som jobber ved kanalen.
FOTO: Jesus//slodive.com

Are you abuse victim? How to get help!


Her kan du melde fra om du får kjennskap til overgrep

 • Politiets nødtelefon: 112
 • Politiet der du bor: 02800
 • Kripos: tips.kripos.no
 • Kripos har også egen varslingstjeneste på flere nettsider hvor barn og unge ferdes. Se etter rød-knapp merket med «POLITI».


Overgrepsoffer

 • Landsdekkende døgnåpen telefon for seksuelt misbrukte og deres pårørende: 800 57 000
 • Barn og Unges Kontakttelefon ? Røde Kors Tlf: 8003 3321
 • Dixi ressurssenter for voldtatte: 2244 4050

tirsdag 13. oktober 2015

We were raped and abused. We choose openness! We must not remain silent!

 
 
 
 
 
 
 
En av mine blant favoritt toppbloggere/mammabloggere, Anna Rasmussen    fra Stavanger , har stått åpent frem med sin historie på bloggen
 
og media, om at hun ble usatt for voldtekt. Jeg selv har også stått åpent frem med min historie om overgrep og voldtekt.  Sammen, så har
 
både Anna  og jeg valgt åpenhet framfor å tie om det vi ble utsatt for. Vi skal ikke skamme oss. Vi skal ikke skjule oss. Vi skal ikke tro at
 
det er vår  skyld. Vi skal ikke tro at vi ofre har gjort noe galt. Og vi skal ikke tie om det. Sammen, er vi med på å bidra til åpenhet.  Sammen,
 
er vi med på å vise de som har gjort oss urett og andre, , at vi har overlevd. Sammen er vi med på å bidra til forebyggende arbeid. Sammen, er vi med
 
på å hjelpe andre der ute  i samme sitasjon. Sammen, er vi med på å vise at det går an å overleve. Sammen, er vi med på at både  dagens
 

system og samfunn  skal ta lærdom og ansvar. Har du  også blitt usatt for overgrep   og /eller voldtekt?  Eller noe annet vondt?  Har du skreve
 
din historie åpent eller anonym?t Legg igjen lenken til din historie under kommentarfeltet.  La oss stå sammen om åpenhet!  <3
 
 
Jeg planlegger om dagen flere foredrag, der jeg vil fortelle en del av min historie. Jeg vil også prøve å invitere blant annet Anna Rasmussen, 
 
til et av foredragene, og som har en historie å fortelle...
 


- Hva er seksuelle overgrep? Les her

- Hva er voldtekt? Les her

 
 
 
 
 
 
-  Anna Rasmussen forteller sin historie om voldteken: Les den på bloggen  her   og media  her
 
- Jeg foreller min historie om overgrep og voldtekt.  Les den på bloggen her  og  media   her
 
 
 
 
 "DEL"  og  "LIK"  dette innlegget!  Vis din støtte!  <3

Skjermtrump/Nettavisen.no

I got two fucking life! Norway should take responsibility!

 

På 90-tallet en gang ble jeg ble jeg en av de heldige i verden,  som ble reddet ut av et elendig liv sitt hjemland, og adoptert som liten gutt til Norge.

Jeg er veldig glad og ikke minst takknemlig for at jeg ble reddet ut av et elendig liv i hjemlandet mitt, Colombia. Men livet mitt som adoptert gutt i  Norge,  ble

dessverre en nesten like elendig liv som jeg allerede hadde hat i alle min år i hjemlandet. Godt dokm. I dag er jeg en ung man på som blant annet

har diagnosen PTSD  og  angst.,  og er endt i uføre på grunn av den tøffe og vonde oppveksten jeg har hat i hele livet mitt. Mye elendig har jeg blitt

utsatt for. Mye  elendig har jeg opplevd. Mye elendig har jeg vært vitne til. Mye elendig har jeg blitt tvunget til. Og mye svikt har jeg vært utsatt for av

systemet. Hele mitt liv , i hjemlandet og i Norge , har vært fylt av svært mye elendig og helvete. Det er  blant annet. Seksuelle overgrep. Voldtekt.


Vold. Mishandling. Omsorgssvikt.Mobbing. Rasisme. Og mye mye mye mer. Godt dokm. Jeg får dessverre aldri gjort noe med det elendige livet

som var ihjemlandet mitt. Men det kan jeg av det elendige jeg har hat i Norge. Så langt har jeg  av overgriperne i Norge,  anmeldt to ulike overgripere,

men begge sakene mine har endt med henleggelse etter bevisets stlling av politiet. Så langt er jeg bare blitt tilkjent voldsoffererstatning i en av sakene,

på  200.000 kr,- av staten.  Men jeg har ikke fått rettferdigheten jeg aller først ønsker, som er en DOM mot overgriper.  Norge er ikke ansvarlig for det

elendige livet jeg hadde hat i hjemlandet. Men jeg mener Norge var ansvarlig for at de på best mulig måte,, skulle ha avdekket det elendige livet jeg

hadde at i hjemlandet mitt, slik at de kunne ha hjelpet meg betydelig bedre, for det jeg slett med veldig med da jeg kom til Norge.. Men det gjorde de ikke. 

 I tilllegg til å anmelde to ulike overgripere  for overgrep og voldtekt av meg , skjedd i Norge. Har jeg også tidligere opprettet en søksmål mot de som

godkjente de adoptivforeldrene jeg fikk. (kdte akt kommunen/staten). Saken angår selve adopsjonen av meg, der jeg mener at de valgte feile

adoptivforeldre som etter min mening, ikke var helt egnet som adoptivforeldre. for meg. Jeg viser til denne nyhetssaken om meg og min søksmål-sak,

som heter, "Adopsjonen skulle aldri funnet sted".   Dere kan lese saken, så vet dere mer.  På grunn av det økonomiske i å føre sak, er saken pr. dato

nå lagt på is.  Jeg har også byttet over til en helt annen advokat på saken, enn den som er nevnt i nyhetssaken.  Jeg mener Norge redet meg ut av et
et elendig liv i hjemlandet, og er glad for det.  Men de tok deretter ikke helt det ansvaret de  hadde overfor meg, da jeg kom til Norge. Jeg mener de

de i dag burde ta ansvar. De godkjente uegnet adoptivforeldre, hvor jeg vokste opp i et utrygt og ustabilt hjem. De avdekket ikke godt nok ka mitt

hadde bestått av i hjemlandet, slik, at de kunne hjulpet meg best mulig.  Jeg vokste opp i et samfunn med store problemer på mange plan, som var

første stedet jeg kom til i Norge. Ulike samfunnsproblemer, blant annet svært mye mobbing.Et dårlig systemet og hjelpeapperat.. Et dårlig skolesystem.

  Osv...
 NB:  Jeg skriver mer senere. Må ta en pause....

Support the fight against abuse and violence against children - I have!
En av overgrepssakene som jeg tidligere  anmeldte, ble dessverre henlagt av politiet etter bevisets stilling.  Jeg søkte så om voldsoffererstatning

i saken, og ble senere  tilkjent 200.000 kr,- i erstatning.  Jeg valgte å gi pengestøtte til 10 ulike viktige formål. En av dem er Stine Sofies Stiftelse,

som arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep. • Jeg vil også anbefale dere andre om å gi litt støtte til Stiftelsen.  Les her! <3
FLERE INNLEGG HER!

fredag 9. oktober 2015

VIXEN Blog Awards 2015 - vote happily on my blog! :)

 
Nå er det igjen tid for VIXEN Blog Awards 2015, hvor dere skal nominere dine favorittbloggere i ulike kategorier.  Hvis dere  evt  gjerne  vil nomiere bloggen min i en eller annen kategori, vil jeg bli veldig  glad  : )I was sexually abused by school :(

Som jeg har fortalt dere før her , så har hele mitt liv bestått av veldig mye elendig og helvete. Av alle elendige ting  så er overgrep og voldtekt, det mest

verste. Godt dokm. Det er både før og etter at jeg ble adoptert til Norge som liten gutt . Jeg har dermed svært mange ulike overgreps-historier

å fortelle  dere om i fra hjemlandet mitt, og her i Norge.  I dette blogginnlegget her  vil jeg fortelle dere om en av mine blant mange historier fra

her i Norge. Det hele gjelder på en skole jeg gikk på et sted i Vestfold-området. En lærer som er tidligere dømt

Historien er veldig lang, og mange detaljer. Jeg vil dermed korte ned

historien veldig, og tar ikke med alt.  Helt siden jeg hadde startet på den aktuelle skolen, hadde en skole-lærer fra første stund overvåket meg fra tid til
 annen. Det var både på skolen, og utenfor skolen.Han hadde fått med seg hvor jeg bodde, Han på ulikes vis fått med seg at jeg  hadde hat en

tøff oppvekst, både før og etter at

jeg kom til Norge. Han hadde fått med seg at jeg ikke hadde noen  venner å gå med på skolen, eller utenfor skolen. Han hadde fått med seg at

jeg ble utsatt for blant annet mobbing, rasisme, og vold, på skolen og utenfor skolen.  Osv sov...Flere ganger på skolen, og etter hvert utenfor skolen, hadde han

på ulike måter forsøkt å ta kontakt med meg, for å "prate og bli kjent".  Men lykkes ikke.  Så var det kommet en eller annen  skoledag.  Jeg hadde

kommet til min skole og hat mine timer den dagen. Når jeg hadde hat den siste timen for dagen (husker ikke hvilke fag jeg hadde), så satt jeg litt

igjen i klasserommet etter at timen var slutt. Det gjorde jeg flere ganger fra tid til annen, og det av flere grunner. Blant annet så jeg ikke skulle bli

mobbet eller utsatt for vold på vei hjem. Jeg små-leste litt. Pratet med meg selv. Og  tenkt litt på ulike ting. Så var jeg endelig klar for å gå hjem,

ikke noe jeg aldri gledet meg til.

Det er fordi det alltid var hadde vært et ustabil og utrygt hjem. Men men.. Forteller mer om det senere. Så tilbake til saken.  Når jeg hadde sittet

en stund i klasserommet, var jeg endelig klar for å dra hjem. Jeg pakket skolesekken min. Gikk ut av klasserommet. Og ut på en gang som  fører

ut til skolegården. Men jeg kom ikke så langt enn til gangen av skolen, fordi der sto det en mannligskole-lærer (navn begynner på K ) som stoppet

meg på gangen. Han smilte med et brett smil, og  var vennlig mann. Han sa hei til meg,  og så spurte han meg ulike spørsmål. Blant annet om

hvordan det går med meg. Om hvor jeg er opprinnelig fra. Om hvor jeg  bor. Om hvor gammel jeg var. Om jeg hadde venner. Om jeg trives på

skolen. Osv osv. Etter hvert så tok han  og holdt rundt meg (armen rundt meg) med  på en vennlig, men samtidig ikke vennlig måte. Han spurte

så etter hvert om jeg ville være med opp på et rom et sted på skolen, der vi kunne prate mer sammen. Jeg sa jeg skule dra hjem etter skolen., Jeg var ikke

helt for å være med læreren. Men etter mye mass fra han læreren, så ble jeg med han på det aktuelle rommet på skolen. Jeg følte angsten,nervene, og uroen

gikk gjennom i meg og min kropp. Mange tanker, følelser, og spørsmål i hodet. Men jeg var viste det ikke helt for han læreren, og heler smilte og alt var "ok" med meg.

Da jeg og læreren var kommet frem til det rommet på skolen, låste han læreren rommet med en gang vi kom inn. Han gjorde det på en spesiell måte

som om det var "ok" og "vanlig" for han. Virker som at han tror ikke jeg så det, på en måte.  Ja ja. Da vi kom til rommet, så jeg at det en veldig lite rom, hvor det

var en toalett der, og det  var en lang og rød sofa der. Læreren begynte litt etter litt å ta på meg, og min kropp. Det samme gjorde han med å få

meg til å ta av meg , litt etter litt klær. Det hele skjedde mens vi pratet om ulike ting. Blant annet , og igjen som tidligere, om hvordan jeg hadde det. Om jeg

hadde venner. Om at jeg ble mobbet. Osv. På rommet så utsatte han meg for ulike seksuelle overgrep. Han brukte makt på meg. Jeg førsøkte flere

ganger, og på min måte å vise kropssprålet og med ord, at jeg ikke ville, men han hørte ikke etter ikke. Han sexmisbrukte meg veldig veldig lenge

på rommet, mange timer, før han

lott meg dra hjem fra skolen... Etter misbruket truet læreren meg på livet, om jeg fortalte noen om det som hadde skjedd. Jeg var helt ødelagt innvendig.

Mange tanker, følelser, uro, angsten, osv.. Ønsket å dø! Misbruk fra læreren skjedde ikke bare en gang, eller bare på skolen. Det skjedde mange mange

ganger. Og andre steder enn på skolen....PAUSE!NB:  Jeg forteller mer senere..Jeg må ta en pause, om dere skjønner....Foto: Illustrasjon

Join and combat violence and abuse against children

Reddesmå.no er ingen organisasjon, men et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Støtten gis ved å tilslutte seg nettverket på reddesmå.no, og ved å bruke sin stemme, sine ressurser og sin innflytelse til innsats for de redde barna.

 • Bli med på signerenskampanjen på nett, for å kreve økt innsats barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Signer HER!


Følg på Facebook

FOTO: Reddesmaa

How to stop predators from downloading child pornography?

 

Direkte kl. 12.15: Hvordan skal Kripos stoppe nedlasterne?....Dere ser VG-direkte  HER!!   ( NB. Det er ferdig)

 

VG-NEDLASTERNE:


FOTO: Skjermtrump

I have PTSD diagnosis


FLERE INNLEGG HER!!


Jeg har i dag blant annet diagnosen Posttraumatisk stresslidelse (PTSD ) . Grunnen til at jeg bl.a har denne diagnosen er mange. Bant annet er fordi jeg gjennom min


oppvekst har vært har vært utsatt for overgrep, voldtekt, vold, og mobbing. Godt dokm.
 Kort om hva PTSD diagnosen er: Posttraumatisk stresslidelse er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer. Vil dere vite mer om diagnosen. Kan dere søke på nettet • Jeg velger å være åpen!


Hvilke diagnose har dere, og hvorfor? Det er veldig viktig med åpenhet! Både for deg selv, og for andre.

I am currently incapacitated - No SHAME!

 

 FLERE INNLEGG HER!!


  Hei alle sammen!  Jeg velger her å stå åpent frem for dere. Jeg er i dag dessverre er ufør, og har bl.a diagnosen, Posttraumatisk stresslidelse ( PTSD) , og angst. . Det vil da si at jeg også har en honnørlapp fra NAV, som dere ser av på bildet over.

Grunnen til at jeg har endt i uføre, er av flere mange grunner. Men kort fortalt. Jeg har hat en  svært tøff og vond oppvekst siden jeg ble til i verden. Mest og verste av alle ting  jeg har vært utsatt for,  er overgrep og voldtekt! Midt i det hele så ble

jeg sviktet  av både hjelpeapperatet, skolesystemet,  hjemme, familien, og av samfunnet. Jeg har også vært vært en kasteball i alle år.  Først i mitt eget hjemland. Så deretter da jeg ble reddet og kom som adoptert til Norge som liten gutt.  Min tøffe oppvekst er godt dokm.

Jeg skriver på  bok om hele livshistorien min.Planen er å gi den ut i fremtiden. Det er i hvert fall målet. Jeg håper å være med å hjelpe andre der ute. Jeg håper å være med å drive forbyggende arbeid. Jeg håper at systemet skal ta lærdom. Og det hjelper det meg veldig å skrive, en form for egen selvhjelp.


 Det er jo ingen SKAM, eller  tabu det å ha endt i ufør.  Eller ka? Vi har alle hver vår grunn til at vi har endt i uføre. Vi har ingen valgt og ende i uføre. Vi vet hver enkelte  av oss selv grunnen til at vi har endt i uføre og at vi

har god grunn til å ha endt i det. Sånn at andre der ute i  verden, hvem det måtte være, kan bare si og mene ka de vil. Vi er uføre, vet selv sannheten og grunnen til at vi, dessverre har endt i uføre. Det er INGEN som har noe rett i å dømme oss uføre. Heler ikke  rett i å dømme dem andre

som av en eller annen grunn har endt,  og får en eller  annen NAV ytelse.  OK? Forstått?!  BRA!  Vi som har endt i uføre,  vi har helt fra starten av , selvfølgelig en døm å komme oss ut av ufør, slik at vi kan få tjene samfunnet slik som alle andre borgere i Norge.  Men for å få oppfylt nettop vår drøm,  så

trenger vi alle  det som heter,  god HJELP, tett oppfølging, valg, og muligheter, fra et godt så fungerende  hjelpe-system/apperat.  På den måten så kan vi uføre få våre drøm oppfylt, å komme oss helt ut av ufør. Men om vi ikke kommer helt ut av uføre. Så at vi i det minste kan få god nok hjelp og oppfølging,  slik at vi

kan vi likevel  kan få jobbe og tjene samfunnet. Altså at kombinere uføretrygd og arbeid. . Det er jo veldig bra!  Det er jo ikke alle som av flere grunner,  klarer å komme seg helt ut av uføre, sånn er det. Og da er det bra at det finnes den (og flere) muligheter, at vi kan beholde år uføre, og likevel

kunne jobbe ved siden av. Vi har dermed valg og muligheter. Vi alle uføre kan både ha drømmen om å komme helt ut av uføre, og rett ut i jobb. Og vi kan også ha drømmen om å beholde vår uføre, og likevel gå ut i jobb. To gode mål. Noen greier den emålet, noen den andre.  Om å oppfylle en av drømmene/målene,

kommer ann på hver av oss selv som uføre. Så kommer det an på om hver av oss har et godt og fungeredne hjelpesystem /apperat som gir HEJLPER oss på  veien om å nå våre mål.  Som sagt, jeg selv er  ufør,  og det er ikkje min skyld. Sama for andre, det er ikke dems skyld heler.  Men jeg som veldig mange andre uføre der ute i verden,

så er jeg jo likevel  ikkje ubrukelig av den grunn! Tvertimott!  Vi har også mye å gi vår samfunn. Vi trenger bare hjelpe til det!  Jeg har i dag en passende bra fungerende system, litt bedre en det i alle har vært.  Sammen med det nettverket jeg i dag har, så jobber jeg for å nå målet om å komme meg ut av uføre. Men pr. dato nå så er jeg på mål nummer 2,  at  kombinerer

uføretrygd og arbeid, noe jeg også gjør  i dag på ulike måter. Blant annet så jobber jeg med en foto, musikk, blogger, skriver på selvbiografi, og mye mer.  Og midt i det så følger jeg opp et nettverk, og dem følger meg. Altså er her en kombinasjonen av, aktivitet  og jobb, som også er å bidra, og det å gå til ulike behandlere.

Det er en veldig  viktig kombinasjon. DVS her, å gå å få hjelp og bearbeide det en måtte  slite med, slik at enn kan kunne få prestert og fungert i det aktivitet og jobb enn gjør.(eller vil gjøre) Men alt kan skje i fremtiden. Det gjelder bare for hver av oss uføre, å jobbe for det.  Og det må gjøre sammen med et godt og fungerende HJELPE-

system/apparat, for da  kan mål eller målende nåes for oss uføre, som for alle andre. For oss som en gang måtte komme ut av uføre, kan når som helst gå tilbake til uføretrygden hvis enn ikke kunne klare å jobbe helt . Det kan nok være lurt,  vil jeg mene, at enkelte uføre først og fremst bør få

hjelp til å gå inn for å vurdere og først kombinere  uføretrygd og arbeid, slik at det først er prøvd, før enn går til det aller neste steget, og målet, om å gå helt ut av uføre og rett ut i jobb. Når enn har gjort det, så kan en se åsn det har gått, for så vurdere om å prøve å gå ut av ufør og ut i jobb. Jeg håper dere skjønner ka eg mener her.


 • Jeg velger å være åpen!


 Er du også ufør, og hvorfor? Det er veldig viktig med åpenhet! Både for deg selv, og for andre.
 -  LES :  Hva er uføretrygd
 

Important with TRANSPARENCY of assault / rape - lecture.Jeg vet alt om det å ha blitt utsatt for overgrep/voldtekt i oppveksten . Jeg vet alt om det å hå måtte slitet etter overgrep. Jeg vet alt om det å ikke ha fått god

nok hjelp etter overgrep. Jeg vet alt om det å ikke få støtte etter overgrep. Jeg vet alt om det og ikke bli trodd om overgrep.  Jeg vet alt om hvordan det

var å anmelde overgrep. Jeg vet alt om det  å ha anmeldt overgrep, men dessverre ikke ha fått min rettferdighet mot overgriperen. Jeg vet om det å bare

ha fått en "plaster på såret" etter overgrep.  Jeg vet alt om det å ha fått en diagnose etter overgrep. osv.osv.. Jeg jobber om dagen med å planlegge en

egen foredrag som vil jeg vil holde på mange ulike steder og plasser. Det er hvert fall planen.  Jeg ønsker å fortelle en del av min historie, om en oppvekst


 • LES OGSÅ:  Vi må anmelde overgrep/voldtekt


med svært mye overgrep.  Jeg ønsker å drive  forebyggende  arbeid i samfunnet. Jeg ønsker å være med å hjelpe andre. Jeg vil at systemet og samfunnet

skal ta lærdom. Jeg vil være med å vise åpenhet.  Jeg vil bidra så godt jeg kan. Jeg vi hjelpe!  Hvis det er andre der ute som også vil være med å fortelle

litt av sin historie i foredraget. Er det noen som vet om noen steder som kunne tenkt seg et foredrag. Ta gjerne kontakt. Uten foredrag om overgrep og

voldtekt, vil jeg også holde andre foredrag, som blant annet om mobbing, vold/mishandling, omsorgssvikt, og andre.. Dette er noe som jeg dessverre

har stor erfaring med.Når jeg er ferdig med å planlegge foredraget, og har fått ulike steder jeg skal holde foredragene, vil jeg legge det ut blant annet

her på bloggen.  Lokalmedia der foredragene skal holdes, vil bli informert.. Det er jo viktig at folket blir informert. Jeg vil gjerne holde foredrag på alle

ulike steder, og uansett hvor i landet. Som blant annet Telemark, Vestfold, Oslo, Hedmark, og andre steder.


-  Ønsker noen å ta kontakt med meg. Ta gjerne kontakt!  skrive_hjelper@hotmail.com.  47+ 46190278


NB:  Jeg skriver mer senere....

Now it's time for ROSA loop - Important!Nå har vi gått inn i Oktober månden,  og med det følger Rosa Sløyfe aksjonen som Kreftforeningen arrangerer.
- Kjøp en rosa sløyfe for å vise solidaritet og støtte saken.

We MUST report abuse / rape! A social responsibility!


LES FLERE INNLEGG!!
 •  LES OGSÅ:  Sto frem om overgrep på NRK- Viktig med åpenhet!Vi som har blitt utsatt for overgrep og/eller voldtekt. Vi må våge å anmelde det til politiet. Både for sin, og ikke minst samfunnets del. Vi må ikke tie! Det viktigste

er at hver enkelte av oss må være klare for å gjøre det.Vi kan alle få vår rettferdighet mot våre overgripere, uansett hvor lenge det går før vi anmeder overgrep.

Men vi har alle større sjans for rettferdighet, ved å anmelde forholdet med en gang det har funnet sted. Jeg selv anmeldte ikke grove overgrep fra bl.a en lærer, før

det hadde gått over 10 år etter forholdet fant sted. Jeg selv fikk dessverre ikke rettferdigheten mot min overgriper, som da er en dom. Saken ble henlagt etter

beisets stilling av politiet,og deretter tilkjent voldsoffererstatning av staten, på 200.000 kr,-. Det er  (egentlig) bare en "plaster på såret", og litt rettferdighet,

for det jeg ble utsatt for.. Men, det viktigste er at jeg har blitt trodd på om overgrep. Det er selvsagt en glede. Men gleden hadde vært større, om overgriper fikk

sin dom. Om dere forstår meg. Det er som vi alle mange vet, veldig mange  grunner til at dessverre mange ikke våger å anmelde overgrep. Enten etter lang

tid etter overgrepet fant sted. Eller at de aldri anmelder overgrep. Jeg er en av dem. Blant grunnene er at enkelte er redde. De sliter for mye. De har blitt truet.

De føller skam. De har ingen som støtter de. De er redd for å ikke bli trodd på. Osv osv. Dette er noe som kan gjøres noe med. Både samfunnet og systemet,

må ta ansvar. Åpenhet er viktig!. Hver enkelte av oss som blir utsatt for overgrep, unsyld at jeg sier det, ikke vondt ment, har også et samfunnsansvar og plikt  for

å anmelde overgrep/voldtekt. Det er og vil være tøft å ta valget om å anmelde overgrep/voldtekt. Det var det for meg også. Men når det først er gjort

så  vil etterpå få en glede over oss at vi har gjort det. Ikke bare for vårt del, men ikke minst for samfunnets del.


 Anmeld overgrep når du er klar for det!! Det har jeg!


 NB:  Skriver mer senere.....

I'm going to OSLO (Norway)

Til neste uke en gang skal jeg til Oslo.  Bilder kommer senere....

Det jeg skal i Oslo:
 
 
 • Møte med  mediahus, og andre avtaler/møter
 • Møte ei venninne på kaffe. Spise unsj
 • Møte en psykolog spesialist
 • Ta en del bilder
 • Spise middag et sted
 • Møte venner
 • Møte familie
 • En tur innom slottet
 • En tur til stortinget
 • En tur til Vigelansparken
 • En tur til Opera-huset
 • En tur på Rådhusplassen
 • FrognerparkenJeg elsker OSLO!  <3